Warunki techniczne 2021 – czyli projekt domu energooszczędnego

18 listopada, 2022 Wyłączono przez admin

Nowe normy budowlane, które weszły w życie w 2021 roku, trudno uznać za zaskoczenie. Już dziś wiele projektów architektonicznych domów jednorodzinnych dostępnych na rynku spełnia wymogi WT 2021. Dodatkowo budowniczowie materiałów budowlanych, stolarki budowlanej i chemii budowlanej zamierzają dostosować się do nowych norm od 1 stycznia 2021 roku.

Inwestorzy, którzy wystąpią o pozwolenie na budowę po 2021 roku, będą musieli spełnić Warunki Techniczne 2021. Jeśli konstrukcja została zaprojektowana zgodnie z poprzednimi Warunkami Technicznymi (WT 2017) i nie zostanie zbudowana do 2021 roku, będzie musiała zostać zmieniona, aby spełnić bardziej rygorystyczne normy. Nowe konstrukcje i remonty po 31 grudnia 2020 roku będą musiały spełniać nowe normy.

Warunki techniczne 2021, czyli obowiązkowy dom energooszczędny

Rządy Unii Europejskiej formalnie zatwierdziły w 2002 r. plan wspierania budownictwa energooszczędnego, a w następnym roku Parlament Europejski wydał dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W 2010 roku Parlament Europejski wydał dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wymaga ona, aby budynki były oceniane pod kątem charakterystyki energetycznej, a na tych, którzy nie spełniają standardów wydajności, nakładane są kary.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do aktualizacji krajowych przepisów budowlanych w celu określenia minimalnych standardów charakterystyki energetycznej dla budynków poddawanych remontom i modernizacji. Celem jest jednak osiągnięcie sytuacji, w której zużycie energii elektrycznej będzie zerowe.

Rygorystyczne przepisy budowlane są wynikiem polityki proekologicznej Unii Europejskiej i przyjęcia pakietu ustaw klimatycznych 3×20, znanego jako pakiet trzech standardów znanych jako:

  • Zmniejszenie zużycia energii o 20%,
  • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 20% oraz
  • Zwiększenie produkcji energii odnawialnej o 20%

Co WT 2021 zmienia w prawie budowlanym

Na trzy aspekty życia będą miały wpływ zmiany, które wchodzą w życie za rok jako WT 2021, czyli standard energetyczny 2021.

Mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła w domach

Stopniowo wprowadzano  obniżanie współczynnika przewodności cieplnej elementów konstrukcyjnych. Aby ograniczyć przenikanie ciepła, przegrody budowlane muszą spełniać określone normy. Im niższy współczynnik U, tym lepszą izolację termiczną będzie miała przegroda. Będzie ona skuteczniej zatrzymywać ciepło wewnątrz budynku.

Największą zmianą jest zwiększenie izolacji dachu. Jest to całkowicie rozsądne, ponieważ nawet 30% energii cieplnej wytwarzanej w systemie grzewczym przenika na zewnątrz przez konstrukcję dachu i połać dachową.

Wyższe warunki techniczne wymuszają stosowanie okien i drzwi o wyższych parametrach energooszczędnych. W przypadku dachów i ścian wymagane są grube warstwy izolacji termicznej. Jakość wykonania, rodzaj technologii oraz jakość materiałów i ich izolacyjność termiczna będą miały znaczący wpływ na obniżenie wartości U.

Wyboru pomiędzy styropianem a wełną mineralną będą musieli dokonać zarówno remontujący dom, jak i inwestorzy którzy szukają dopiero projektu domu. Wełna mineralna w przeciwieństwie do styropianu jest droższa, ale posiada niższy współczynnik przewodzenia ciepła.

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię nowych domów

Nowe przepisy obniżają parametr Ep, który mierzy zużycie nieodnawialnej energii w domach. Parametr EP mierzy roczne zużycie energii nieodnawialnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W 2021 roku nastąpi trzecia korekta parametru EP.

Zmiana sposobu ogrzewania domów

Od 2021 zmieniły  się warunki techniczne dotyczące wskaźników przewodności cieplnej i zapotrzebowania na energię, co spowoduje istotny wpływ na sposób ogrzewania domu. Wskaźnik Ep, określający roczne zapotrzebowanie na energię, nie będzie już możliwy do utrzymania zarówno dla tradycyjnych kotłów węglowych, jak i nowoczesnych kotłów olejowych i gazowych. Pomimo znacznej redukcji szkodliwych dla środowiska substancji podczas spalania, wszystkie te źródła ciepła są pochodzenia kopalnego i nieodnawialne.

Aby spełnić wymagania WT 2021 w zakresie mocy cieplnej, rozwiązaniem jest oparcie mocy cieplnej na odnawialnych źródłach energii. Jeśli zwiększy się udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym domu, łatwiej będzie spełnić normy WT 2021 w tym zakresie. Warto więc już teraz pomyśleć o wymianie kotłów węglowych i olejowych na pompy ciepła i kotły opalane pelletem.

Na co zwrócić uwagę budując dom energooszczędny

Nowe warunki techniczne w budownictwie, mimo że z zewnątrz wyglądają na bardzo restrykcyjne, nie wpłyną znacząco na koszty budowy. Materiały izolacyjne stanowią obecnie tylko ok. 3-5% całej inwestycji, więc zastosowanie materiałów wyższej jakości nie jest trudne.

Fakt, że każdy dom wybudowany po 2020 roku będzie domem energooszczędnym, spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji i podniesienie komfortu. W projekcie nowego domu należy uwzględnić następujące aspekty: izolacja termiczna przegród zewnętrznych domu, montaż okien o niskim współczynniku U, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, zastosowanie systemów grzewczych z możliwością wykorzystania energii słonecznej, unikanie i usuwanie mostków termicznych, zastosowanie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych w ścianach, na stropie i fundamentach.

Zastosowanie pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych, kolektorów słonecznych i przydomowej farmy fotowoltaicznej do ogrzewania domów w celu spełnienia wymogów WT 2021 jest możliwe. Postawienie na odnawialne źródła energii szybko przyniesie realne korzyści. W końcu to inwestycja na całe życie, więc warto pomyśleć o przyszłości już podczas budowy domu. Spełnienie aktualnych wytycznych nie sprawi, że będzie to dom tani w budowie ale jego eksploatacja na pewno pozwoli zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy.