Jak zaprojektować rekuperację – ekonomiczny dom z wentylacją mechaniczną

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Wentylacja budynku staje się łatwiejsza dzięki rekuperatorowi. Rekuperacja zmniejsza ilość energii zużywanej na ogrzewanie powietrza dostarczanego do budynku. Jest więc ważnym elementem w budownictwie energooszczędnym. Technika ta znajduje zastosowanie zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w domach prywatnych. Warto wspomnieć, że wykorzystanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją jest niemal niezbędne aby nowo wybudowany dom spełnił wymogi WT 2021.

Projekt rekuperacji

Konieczne jest, aby wentylacja pracowała stale, nawet gdy nikogo nie ma w domu, i obsługiwała wszystkie pomieszczenia w domu. Aby to osiągnąć, konieczne może być zwiększenie wydajności systemu wentylacyjnego. Winny temu jest dobrze zaprojektowany system rekuperacji, gdzie wpływ na to ma wielkość centrali wentylacyjnej, rozmieszczenie nawiewów i wywiewów, a także zaprojektowanie procesu szacowania. Najlepszym rozwiązaniem jest uwzględnienie rekuperacji w projekcie domu. Daje to możliwość najbardziej optymalnego rozprowadzenia rur wentylacji mechanicznej.

Oszczędności dzięki rekuperacji

W wyniku zastosowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie indywidualnym obserwuje się radykalny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. Racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, oprócz tego, że jest koniecznością współczesnego świata, oznacza również odzyskanie energii wyprodukowanej wcześniej w późniejszych procesach.

Szczelna stolarka okienna blokowała dopływ powietrza zewnętrznego, powodując wzrost stężenia zanieczyszczeń oraz nadmiar pary wodnej, która ostatecznie gromadziła się na zimnych elementach budynku. Skutkowało to rozwojem pleśni i grzybów, co omówiono powyżej, a co ma szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i zdrowie budynku. Musimy więc promować systemy wentylacyjne, które zapewniają skuteczną wymianę powietrza.

Zachowanie ekonomicznego wykorzystania i odzysk ciepła z wentylacji to dwie podstawowe potrzeby w pomieszczeniach wentylowanych. Osiągnięcie komfortu klimatycznego ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Ważne jest, aby zmaksymalizować ilość energii cieplnej, którą można odzyskać w rozsądny ekonomicznie sposób. Podczas produkcji ciepła często emitowane są jeszcze szkodliwe substancje, a dbałość o nasz budżet domowy i środowisko naturalne jest zazwyczaj nadal zaangażowana. Z tego powodu szanowanie wyprodukowanej energii cieplnej jest właściwym postępowaniem.

Główną zaletą rekuperatora jest to, że strumień powietrza wywiewanego, z którego odzyskiwane jest ciepło wentylacyjne, nie jest narażony na bezpośrednie mieszanie się z napływającym świeżym powietrzem. Komfort życia, czyli jakość powietrza w domu, jest najdrobniejszy, gdy weźmiemy pod uwagę jego temperaturę, wilgotność, ruch, czystość, jonizację i wystarczalność.

Budowa rekuperatora

Rekuperator, który pełni rolę rdzenia higienicznego systemu wentylacji mechanicznej, pomaga odzyskać ciepło z powietrza, które jest wywiewane z budynku. Konstrukcja urządzenia maksymalizuje przepływ ciepła z powietrza, które jest wydalane do powietrza, które jest wydmuchiwane.

Gdy obiekt wymaga zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia, najczęściej wybierane są rekuperatory z medium pośrednim. Ponieważ technika ta wymaga kanału nawiewnego umieszczonego nad kanałem wywiewnym, jeśli rura pracuje w systemie grawitacyjnym, jej wadą jest ograniczone zastosowanie.

Ponieważ do obsługi rekuperatora z ruchomym wypełnieniem wymagane są silniki elektryczne, prawdopodobieństwo zainstalowania tych filtrów jest mniejsze. Przez te nieszczelności może również przepływać powietrze, ponieważ uszczelnienie między ruchomym wypełnieniem a nieruchomą obudową może być problematyczne.

Rekuperatory płytowe to jedne z najczęściej stosowanych urządzeń. Są ekonomiczne, proste w obsłudze i powszechne w budownictwie jednorodzinnym. Najczęściej stosowane są rekuperatory płytowe z przepływem krzyżowym.

Schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Cienkie ścianki urządzenia rekuperacyjnego oddzielają oba strumienie, pozwalając jednocześnie na przekazywanie energii bez mieszania się ze sobą, co pozwala na odzyskanie ciepłego powietrza ze strumienia powietrza zużytego jako głównej przesłanki rekuperacji. Jest to proces, który można kontrolować i regulować.

Czystość powietrza uzyskuje się dzięki odpowiednim filtrom, które wychwytują również alergeny, co czyni ten rodzaj wentylacji szczególnie korzystnym dla astmatyków i alergików. Stała cyrkulacja powietrza, wraz z filtracją rekuperatora, tworzy w domu korzystne mikrośrodowisko. Nie jest już wymagane wietrzenie mieszkania czy rozszczelnienie okien lub drzwi.

Etapy przepływu powietrza w systemie rekuperacji

Czyste powietrze dostaje się do okapu poprzez kanały wentylacyjne i przed wejściem do kanałów wentylacyjnych centrali wentylacyjnej trafia do wentylatorów. Następnie przechodzi przez filtry i wymiennik ciepła (rekuperator) centrali wentylacyjnej, po czym przepływa przez filtry.

W rekuperatorze zużyte powietrze z garderoby, łazienek, toalet jest zasysane kanałami wentylacyjnymi i przepuszczane przez kanały urządzenia. Strumienie zużytego powietrza oddają ciepło strumieniom napływającym, w wyniku czego powietrze wraca do budynku. Wywiewane i już schłodzone powietrze jest wydalane przez eżektor.

Gdy chcemy zapewnić czyste i ogrzane powietrze w salonie lub sypialni, można to osiągnąć poprzez rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu. Nie ma różnicy w ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego.