Ile kosztuje ogrzewanie wody użytkowej pompą ciepła CWU

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Ludzie są zainteresowani korzystaniem z pompy ciepła. Ale nie jest łatwo dowiedzieć się, ile mocy zużywa pompa ciepła. Różne firmy produkujące pompy ciepła podają różne informacje o tym, ile energii zużywają ich pompy. Ale żeby oszacować, ile energii zużywa pompa ciepła w ciągu roku, trzeba znać jej średnioroczną wydajność.

Efektywność średnioroczna SCOP pompy ciepła CWU

Średnioroczna efektywność pompy ciepła SCOP jest mierzona ilością ciepła, którą pompa wytwarza w ciągu roku (kWh/rok) i ilością energii elektrycznej, którą pompa zużywa w ciągu roku (kWh/rok). Wartość SCOP można ustalić na podstawie pomiaru zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła (oddzielny licznik lub funkcja regulatora) oraz licznika zużycia ciepła przez pompę ciepła.

Mogą Państwo oszacować, ile energii elektrycznej zużyje pompa ciepła, wiedząc, ile ciepła potrzebuje budynek (do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej) i zakładając, że pompa ciepła CWU jest wydajna.

Jak oszacować efektywność średnioroczną SCOP pompy ciepła do wody użytkowej?

Do oszacowania średniej rocznej efektywności pracy pompy ciepła SCOP można użyć kalkulatora online. Na stronie internetowej PORT PC znajduje się polskojęzyczna wersja tego kalkulatora. Strona ta została stworzona na podstawie niemieckojęzycznej wersji, która jest dostępna na stronie internetowej BWP. Wersja oryginalna (BWP) ma więcej modeli pomp ciepła i jest częściej aktualizowana.

Polskie warunki są odpowiednie dla budynków tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna jest łagodniejsza, na poziomie -10 do -16°C.

Przykład kalkulacji efektywności SCOP – porównanie obliczeń kalkulatorów PL i DE

Vaillant aroTHERM VWL 85/2A 230V to pompa ciepła powietrze-woda o mocy grzewczej 8,1 kW. Założono jej zastosowanie w budynku niskoenergetycznym, z ogrzewaniem podłogowym (35/28) ogrzewaniem wody użytkowej (domyślny udział w bilansie pracy pompy ciepła 18%).

Kalkulator BWP (wersja DE) dał całkowitą wartość SCOP 4,05. Wynika to z obliczeń przy temperaturze zewnętrznej -16°C.

Kalkulator PORT PC (wersja PL) ma niższą sprawność SCOP, wynoszącą 3,98 (centralne ogrzewanie 3,94, CWU 4,14). Dzieje się tak dlatego, że zakładana temperatura zewnętrzna jest niższa i wynosi -20°C.

Zużycie energii przez powietrzną pompę ciepła CWU w budynku o standardzie WT 2017 i WT 2021

Obliczenia przeprowadzono dla przykładowego domu o powierzchni ogrzewanej 140 m2. Sprawność SCOP powinna wynosić co najmniej 3,5 dla pompy ciepła, więc zużycie energii elektrycznej do ogrzewania domu o standardzie WT 2017 powinno wynosić od 13 do 20 kWh/m2rok. Dla domu o standardzie WT 2021 odpowiednio od 9 do 14 kWh/m2rok.

– G11: 0,55 zł/kWh (wg cena-pradu.pl),

– 2-strefowej G12w: ok. 0,45 zł/kWh (średnia cena).

Zużycie energii przez powietrzną pompę ciepła CWU na potrzeby podgrzewania wody użytkowej

Zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła pracującą w trybie podgrzewania wody użytkowej nie będzie różne w zależności od standardu budynku (WT 2017 lub WT 2021). Będzie ono zależało od wymaganej ilości wody użytkowej i jej temperatury, a także od efektywności SCOP pompy ciepła pracującej w trybie podgrzewania wody. Wartość SCOP można obliczyć za pomocą wspomnianych wcześniej kalkulatorów efektywności SCOP. Zużycie energii na ogrzewanie wody użytkowej należy dodać do zużycia energii na ogrzewanie budynku.

Można oszacować zużycie energii elektrycznej do ogrzewania wody za pomocą pompy ciepła. Przeciętna osoba zużywa około 230 kWh/rok na ogrzewanie wody za pomocą pompy ciepła. To oszacowanie zostało wykonane na podstawie danych z 50 różnych pomp ciepła.

Zużycie prądu przez pompy ciepła powietrze/woda w rzeczywistych obiektach

www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de to strona internetowa, która zawiera informacje o ponad 860 pompach ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych. Strona zawiera dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i ilości ciepła wytwarzanego przez każdą pompę. Dane obejmują również średnią roczną sprawność SCOP i liczbę godzin, przez które każda pompa jest używana w ciągu roku.

Etykieta energetyczna i karta energetyczna, a rzeczywiste zużycie energii elektrycznej

Z aktualnych etykiet i kart energetycznych urządzeń grzewczych nie można dowiedzieć się, ile energii zużyje urządzenie, gdy będzie rzeczywiście pracować. Są to wartości, które powinny być stosowane tylko do celów porównawczych, pomiędzy różnymi urządzeniami o podobnej mocy.