Farma fotowoltaiczna – zobacz zyski z domowej instalacji i dużej farmy słonecznej

18 listopada, 2022 Wyłączono przez admin

Instalacje fotowoltaiczne, niezależnie od wielkości, muszą być dobrze zaplanowanymi inwestycjami, aby były opłacalne. W sieci można znaleźć kalkulatory fotowoltaiczne, które pozwalają oszacować opłacalność naszych projektów, jednak nie uwzględniają one licznych zmiennych, które należy ocenić, aby obliczyć opłacalność farmy fotowoltaicznej.

W dalszej części tekstu przeanalizujemy finansowe aspekty energetyki słonecznej. Analiza finansowa jest jednym z krytycznych kroków oprócz projektowania systemów PV, które musimy podjąć przed zainwestowaniem w fotowoltaikę. Nawet jeśli kalkulator dostarczy nam wszystkich informacji, których możemy potrzebować, nigdy nie da nam pełnej odpowiedzi.

Jaka jest opłacalność np. instalacji fotowoltaicznej? Kalkulatory mówią nam tylko o tym, kiedy np. zwróci się inwestycja w mikroinstalację PV lub ile można zarobić na komercyjnej instalacji PV. Natomiast prosumenci będą zupełnie inaczej rozumieli opłacalność inwestycji w instalację PV niż operatorzy komercyjnych farm fotowoltaicznych działający na zasadach rynkowych lub w aukcjach OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Cena farmy fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna jest na początku kosztowna, ale cena ta zmienia się w zależności od wielu czynników. Nie interesuje nas tutaj tylko moc instalacji, chcemy również wiedzieć o kosztach trackerów słonecznych i innych drogich opcji. Poniżej omawiamy najmniej kosztowne opcje.

Cena małej domowej instalacji nie rośnie wraz z mocą i średnio wynosi od 4 do 6 tys. zł za każdy kilowat mocy systemu solarnego. System solarny o mocy 3,35 kW kosztuje około 16 tys. zł. W skład instalacji wchodzi jej montaż na dachu, a także instalacja elektryczna, inwerter i podłączenie do domowej sieci energetycznej.

Trudniej jest wyliczyć koszty większych inwestycji. Koszt dużej komercyjnej farmy fotowoltaicznej od Projekt Solartechnik montowanej na gruncie o mocy 1 MW wynosi od 2,7 do 2,9 mln zł. Instalacje fotowoltaiczne o mocy 1 kW kosztują średnio od 2,7 do 2,9 mln zł, znacznie mniej niż mikroinstalacje fotowoltaiczne. Najdroższym elementem inwestycji są oczywiście same moduły fotowoltaiczne. Każdy moduł kosztuje około ¼ całkowitego kosztu. Zastosowanie oprócz niego np. trackerów słonecznych, może zwiększyć koszt całego systemu nawet o 100%. Produkując 40% więcej energii elektrycznej, są tańsze w instalacji. Większość modułów fotowoltaicznych jest bardziej opłacalna niż trackery, szczególnie jeśli nasza farma fotowoltaiczna nie jest mocno ograniczona maksymalną powierzchnią.

Zyski z farmy fotowoltaicznej

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej możemy obliczyć, ile ona dla nas generuje. Prąd z PV wykorzystujemy do zasilania naszego domu i w ten sposób co miesiąc oszczędzamy na rachunkach za prąd w domowej mikroinstalacji.

Nawet niewielka instalacja solarna o mocy 3,35 kWp w okresie jednego roku pozwala zredukować rachunki za prąd o ponad 2000 złej.

W przypadku komercyjnego systemu fotowoltaicznego obliczenia są jeszcze prostsze. Ceny energii elektrycznej sprzedawanej przez te systemy ustalane są na aukcjach OE organizowanych przez URE. W latach 2019 – 2019 ceny energii elektrycznej wahały się od 269 zł do 327 zł/MWh. Średnia cena wyniosła 318 zł/MWh. W tym roku można spodziewać się ofert w podobnym przedziale cenowym. Ceny te dotyczą instalacji OZE o wielkości do 1 MW.

Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW wytwarza rocznie około 1100 MWh energii elektrycznej. Przy obecnej cenie aukcyjnej generuje to 350 tys. zł rocznie. Kwotę tę należy pomniejszyć o koszty stałe, na które składają się podatki, zużycie energii na własne potrzeby, ubezpieczenie oraz obsługa instalacji (czyszczenie, konserwacja itp.). Daje to 279 tysięcy złotych rocznie.

Do obliczenia opłacalności inwestycji potrzebny jest okres zwrotu nakładów. Okres zwrotu z instalacji domowej o mocy 3,35 kW energii elektrycznej wynosi od niecałych pięciu lat do nieco ponad sześciu lat, natomiast okres zwrotu z instalacji komercyjnej o mocy 1 MW wynosi od około ośmiu lat do 15 lat. Instalacje fotowoltaiczne trwają znacznie krócej niż zakładano, a przydomowa mikroinstalacja solarna może pracować nawet 20 lat, natomiast komercyjna instalacja fotowoltaiczna co najmniej 15 lat – na tyle czasu podpisywana jest umowa z URE w systemie aukcyjnym.

Sprzedaż prądu z farmy fotowoltaicznej

W przypadku komercyjnych farm fotowoltaicznych granicą jest próg 1 MW – elektrownie powyżej tego progu otrzymują z reguły niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej. Oczywiście nie oznacza to kategorycznego zakazu budowy tak dużych instalacji PV – problemem jest jedynie ich słabe skalowanie w porównaniu z wiatrakami, które w tych dużych instalacjach sprawdzają się znakomicie.

Jeśli chodzi o podwórkowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, ograniczenia są dwojakie. Z jednej strony wielkość systemu jest ograniczona powierzchnią dachu domu, na którym najczęściej znajdują się ogniwa słoneczne, a z drugiej strony narzucone są dopłaty do fotowoltaiki i podwórkowych systemów OZE.

Finansowanie fotowoltaiki

Niezależnie od wielkości instalacji fotowoltaicznej, zawsze jest to spory wydatek. Jest to również znacząca inwestycja w domową mikroinstalację, jak i komercyjną farmę fotowoltaiczną o mocy setek kilowatów lub więcej. Dlatego warto wiedzieć o dotacjach rządowych, które pomagają w zakupie takich systemów.

W przypadku dużych instalacji OZE dotacja jest włączana do środków, za które sprzedawana jest energia. W aukcjach wygrywa najbardziej pożądana (najniższa) oferta. Kontrakty na sprzedaż energii są na piętnaście lat, gwarantując cenę i sprzedaż energii elektrycznej. W większości przypadków do finansowania przedsięwzięcia wykorzystywane są środki inwestorów lub kredyty bankowe.