Agroenergia – dopłaty do fotowoltaiki i pomp ciepła

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Gospodarstwa rolne wymagają dużo energii i poświęcenia do ich funkcjonowania. Fotowoltaika jest fantastyczną opcją, która pozwala trwale zmniejszyć wydatki na energię elektryczną, a jednocześnie jest opłacalną inwestycją. Fotowoltaika dla rolników to straszna opcja, która maksymalizuje zarówno oszczędności finansowe, jak i zyski. Aby znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji, dotacje do fotowoltaiki są wyższe dla rolników niż dla klientów indywidualnych. Pamiętaj o dotacji Agroenergia dla rolników, która będzie dostępna w czerwcu 2021 roku.

Agroenergia – dotacja na fotowoltaikę i ogrzewanie pompą ciepła

Celem dotacji Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej na terenach rolniczych poprzez wypłatę zwrotu kosztów po zakończeniu inwestycji. Dotacji nie można otrzymać na rozbudowę powstałej już instalacji fotowoltaicznej.

Dotację Agroenergia można dostać na:

  • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kWp do 50 kWp.
  • Budowę instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej 10 kWp lub większej, ale mniejszej niż 50 kWp.
  • Instalację pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW. Przed przystąpieniem do wykonania audytu energetycznego dla wniosków o dofinansowanie pompy ciepła należy potwierdzić zasadność inwestycji.
  • Montaż instalacji hybrydowej, czyli instalacja z pompą ciepła i fotowoltaiką lub z pompą ciepła i turbiną wiatrową. Łączna moc obu instalacji może być większa niż 50 kW, ale moce poszczególnych elementów nie mogą być większe niż 50 kW. Przed montażem systemu hybrydowego należy wykonać audyt energetyczny.

Ile wynosi dotacja z programu Agroenergia

W latach 2021-2025 w ramach programu „Agroenergia dla rolników” zostaną przekazane bezzwrotne dotacje w wysokości 170 mln zł. Budżet programu wynosi 200 milionów złotych.

Do maksymalnej kwoty dofinansowania 15 000 zł, instalacje o mocy do 30 kWp otrzymają do 20% kosztów całego projektu. W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 30 kWp do 50 kWp zwrotowi podlegać będzie do 13% kosztów projektu.

Dopuszczalna jest dodatkowa dotacja do 10 000 zł w przypadku instalacji hybrydowej. Przy montażu fotowoltaiki i pompy ciepła można otrzymać do 25 000 zł do 35 000 zł dotacji.

Dofinansowanie w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych mogą otrzymać magazyny energii, którym towarzyszą źródła wytwarzania energii.

Kto może skorzystać z dopłaty dla rolników Agroenergia?

Z programy Agroenergia mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.

Obięte programem Agroenergia są również osoby prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia wynosi od 1 ha do 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych to osoby prawne.